#TroikaGoHome

Posted: 2014/03/04 in Bizkaia

Atzo Bizkaiko Gazte Libertarioak izandako Troikaren aurkako protestetan egon ginen, egon zen jendeari beraien laguntza kapitalismoaren aurkako borroka aurrera eramateko eskertu nahi diegu. Bestalde egon ziren zaurituekin eta atxilotuekin gure elkartasuna erakutsi nahi dugu.

Gaur, martxoak 4, 19:30ean Deustuko Done Petri plazan atxilotuen aldeko egongo den aldeko kontzentraziora joatera animatzen zaituztegu.

 

————————————————-

Ayer el grupo de Gazte Libertarioak de Bizkaia estuvimos en las protestas en contra de la Troika, queremos agradecer lxs asistentes su ayuda para llevar la lucha anti-capitalista adelante. También queremos solidarizarnos con lxs heridxs y detenidxs que hubo.

Os animamos a participar en la concentración que hay hoy, 4 de marzo, a las 19:30 en la plaza San Pedro de Deusto.

Parte hartu – participa

Posted: 2014/02/02 in Besteak

Zergatik ez zara batzen? Gazte Libertarioak oraindik proiektua da, baina espero dugu guztien artean aurrera ateratzea. Lan asko dugu, parte hartu: zabaldu gure proiektua edota batuz zaitez Gazte Libertarioetara, zure zain gaude!

Informazio gehiago: gaztelibertarioak@gmail.com

Eskerrik asko

——————————

¿Por qué no te unes? Gazte Libertarioak todavía es un proyecto, pero esperamos sacarlo adelante entre todes. Tenemos mucho trabajo, participa: difunde nuestro proyecto y/o únete a Gazte Libertarioak, ¡estamos esperándote!

Más información: gaztelibertarioak@gmail.com

Muchas gracias

Zer gara? – ¿Qué somos?

Posted: 2014/01/29 in Besteak

Euskal Herrietan anarkisten koordinazioa faltan dela ikusita eta gazteok borroka aurrera eramateko modurik ez dugunez Gazte Libertarioak eratzea erabaki dugu lagun batzuk. Iniziatiba hau hegoaldeko lau herrialdetan aurrera eramateko prest gaude, talde bakoitzak bere antolakuntza independentea izanik, baina oinarri berdina. Horregatik jende bila gaude, lan handia dugu aurretik baina gogo handiak ere ditugu, eta beraz gure esku dagoen guztia egingo dugu anarkisten gaztedi hau aurrera eramateko, elkartasuna nahi dugulako, askatasuna nahi dugulako. Testu hau probisionala da eta baliteke geroago puntu batzuk aldatzea:

Gure printzipioak:

  • Askatasunaberdintasuna eta elkarlaguntza dira gure hiru zutabe nagusiak, hauetatik abiatuz gizarte berria eraiki nahi dugu. Arrazakeria eta sexismoa guztiz ezabatzea nahi dugu, eta autoritatearen kontra joko dugu, desberdintasun guztiak desager daitezen. Bestalde Naturari merezi duen errespetua eman behar diogula uste dugu. Gizartea komunismo libertariora ailegatzea da gure helburu, hau baita berdintasuna eta askatasuna ziurtatzen duen sistema bakarra.
“Bakoitzarenetik bere ahaleraren arabera, bakoitzarentzat bere beharraren arabera”

Gure helburuak: 

  • Gogoeta librea sustatzea, gizartea pentsatzen hastea nahi dugu, kritikatzera eta mugitzera. Jendearen pentsamendu autokritikoa esnatzea munduaren ikuspegi alternatiboa ia inork planteatzen ez duen sistema honetan.
  • Anarkismoaren ideiak gizartean eta batez ere gazterian zabaltzea, batez ere anarkismoa duen irudi txarra ezabatu nahi dugu, ez gara terroristak ezta antisozialak, guztiz kontrakoa, komunitateetan antolatzen den gizarte aske batean sinesten dugu.
  • Anarkismoaren ideiak praktikan jartzea, ekintza zuzenaren bidez (norberak bere arazoak konpontzen ditu erdikaririk gabe) gizartea autogestioa eta elkarlaguntzarantz bideratu nahi dugu, eta gure askatasuna mugatzen dituzten instituzioen kontra ere joango gara.
————————————————————————————————-

Debido a la falta de coordinación anarquista en los Euskal Herriak y a que les jóvenes estamos alejades de la lucha hemos decidido crear Gazte Libertarioak entre unes amigues. Estamos listes para llevar esta iniciativa adelante en los cuatro territorios de “hegoalde”, organizándose cada grupo de manera independiente, pero con una misma base. Por eso estamos buscando gente, tenemos un gran trabajo por delante pero también muchas ganas, y por eso haremos todo lo que este a nuestro alcance para sacar estas juventudes libertarias adelante, porque queremos solidaridad, porque queremos libertad. Este texto es provisional y puede que más adelante cambien ciertos puntos:

Nuestros principios:

  • Libertadigualdad y apoyo mutuo son nuestros tres pilares, a partir de estos queremos crear una nueva sociedad. Queremos eliminar del todo el racismo y el sexismo, y lucharemos contra toda autoridad, para que desaparezcan todas las diferencias. Por otro lado creemos que debemos tratar a la Naturaleza con el respeto que se merece. Nuestro objetivo es llevar la sociedad hacia el comunismo libertario, pues este es el único sistema que asegura la igualdad y la libertad.
“De cada une según su posibilidad, a cada une según su necesidad”

Nuestros objetivos:

  • Fomentar el libre pensamiento, queremos que la sociedad empiece a pensar, a criticar y a moverse. Despertar el pensamiento autocrítico de la gente en este sistema que casi nadie se plantea una visión alternativa más igualista y justa del mundo.
  • Difundir los ideales del anarquismo en la sociedad, y sobre todo en les jóvenes, queremos borrar la mala imagen que tiene el anarquismo, no somos terroristas ni antisociales, todo lo contrario, creemos en una sociedad que se organiza en comunidades.
  • Poner en práctica las ideas del anarquismo, a través de la acción directa (cada une se soluciona sus propios problemas si intermediarios) queremos llevar la sociedad hacia la autogestión y el apoyo mutuo, y para eso iremos contra las instituciones que limitan nuestra libertad.

Ongi etorriak – Bienvenides

Posted: 2014/01/29 in Besteak

Ongi etorriak Gazte Libertarioen web-orrira (Euskal Herrietako gaztedi libertarioak), momentuz muntatzeko lanean gaude baina, pixkanaka-pixkanaka guri buruzko informazio gehiago izango duzue.

Mila esker

Gazte Libertarioak

———————————————————————-

Bienvenides a la web de Gazte libertarioak (juventudes libertarias de Euskal Herriak), de momento estamos en proceso de montaje pero poco a poco iremos añadiendo infomación.

Muchas gracias

Gazte Libertarioak

GL